เช้าข่าว 7 สี

ประชุมความพร้อมกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 47

คณะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าพบ นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อประชุมความร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 "เดอะ ซัน เกมส์" ซึ่งทางมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคมปีหน้า