เช้าข่าว 7 สี

แถลงข่าวกิจกรรมวิ่งส่งเสริมความดี กู้ด กายรัน 2019

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เป็นประธานแถลงข่าวจัดกิจกรรมวิ่งส่งเสริมความดี "กู้ด กายรัน 2019" เพื่อส่งเสริมสุขภาพและแสดงพลังความสามัคคีความดี ร่วมต้านทุจริตทุกรูปแบบ แข่งขันวันที่ 1 ธันวาคมนี้ จุดสตาร์ทเริ่มต้นที่สะพานมหาเจษฏบดินทรานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี