เช้าข่าว 7 สี

เปิดตัวโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการสถานที่ กกท.

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการสถานที่ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการต่างๆ สะดวกมากขึ้น