เช้าข่าว 7 สี

แถลงข่าวเดิน-วิ่งการกุศล สวนสุนันทา มินิมาราธอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แถลงข่าวจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล สวนสุนันทามินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะทาง 5 และ 10 กิโลเมตรแข่งขันในวันที่ 1 ธันวาคมนี้