แถลงข่าวเดิน-วิ่งการกุศล สวนสุนันทา มินิมาราธอน

วันที่ 2 ต.ค. 2562 เวลา 04:30 น.

Views

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แถลงข่าวจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล สวนสุนันทามินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะทาง 5 และ 10 กิโลเมตรแข่งขันในวันที่ 1 ธันวาคมนี้