เช้าข่าว 7 สี

กิจกรรมฟุตบอลสิงห์ออลสตาร์ฯ / เปิดการแข่งขันวิ่งการกุศล รัน วิธ ต็อด

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมฟุตบอลสิงห์ออลสตาร์เพื่อ 5 มหาวิทยาลัยการแพทย์ เปลี่ยนคนไข้ให้เป็นคนเข้มสนามที่ 3 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น โดยรายได้จากสนามนี้ มอบให้กับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่งการกุศล "รัน วิธ ต็อด" ที่สนามพีระ อินเตอร์เนชั่แนลเซอร์กิต จังหวัดชลบุรี โดยนำรายได้เข้ามูลนิธิ ปิติ ภิรมย์ภักดี เพื่อดูแลการศึกษาเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์