Sport

เชียงใหม่ร่วมต้าน ฝุ่นพิษ-หมอกควัน หลังดัชนีคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน

องค์กรภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย รวมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันตั้ง“สภาลมหายใจเชียงใหม่”เพื่อร่วมมือกันในการแก้ปัญหาฝุ่นพิษและหมอกควันอย่างยั่งยืน หลังดัชนีคุณภาพอากาศเชียงใหม่แย่ติดกลุ่ม 20อันดับแรกของโลก


จากกรณีเวปไซต์  airvisual.com ได้รายงานคุณภาพอากาศเมื่อเวลา 11.00 น.โดยวัดดัชนีคุณภาพอากาศหรือค่า AQI ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ที่ 129 อยู่ระดับสีส้มเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขณะที่ค่าฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ขยับขึ้นมาที่ 46 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใกล้แตะค่ามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดไว้ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยจังหวัดเชียงใหม่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 20 ของเมืองที่มีอากาศย่ำแย่ของโลก และขยับมาอยู่อันดับที่ 16 ของโลกในช่วง 17.30 น.วันนี้

ตัวแทนจากสภาองค์กรชุมชน  , ภาคีเครือข่าย และ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงเปิด “สภาลมหายใจเชียงใหม่” เพื่อขับเคลื่อนแก้ปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน โดยมี 30 ตำบลใน 25 อำเภอเป็นพื้นที่นำร่อง

นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ผู้แทนสภาลมหายใจเชียงใหม่ เผยว่า สภาลมหายใจเชียงใหม่เป็นการรวมตัวกันของภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา เพราะฝุ่นควันส่งผลกระทบกับทุกคน รวมไปถึงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยเน้นการมองแบบองค์รวม มุ่งเกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน แนวทางก็คือการเพิ่มปริมาณต้นไม้ทั้งในเมืองและในป่า ตั้งเป้าให้ได้อย่างน้อย 1 ล้านต้น พร้อมจัดทำคู่มือเตรียมตัวเผชิญฝุ่นควันช่วงวิกฤต รวมทั้งสร้างความตระหนักในทุกพื้นที่ชุมชนเพื่อแสวงหาความร่วมมือ

ส่วนนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คาดว่า ปัญหาฝุ่นควันปีนี้จะรุนแรง โดย อบจ.พร้อมให้การสนับสนุนสภาลมหายใจเพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤตและในวันที่ 10 ต.ค. นี้ อบจ.เชียงใหม่ จะเปิดวอร์รูมเพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ส่วนการแก้ปัญหา อบจ.เชียงใหม่ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืน โดยมีการทำฝายชะลอน้ำในหลายอำเภอไปแล้วประมาณ 2,000 ลูก ตั้งเป้า 1 หมื่นลูกต่อปี  เพื่อทำให้ป่ามีความชุ่มชื้นสูง ลดพื้นที่และเชื้อเพลิงตามธรรมชาติให้ได้มากที่สุดต่อไป