Sport

กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยว / กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ "หมู่บ้านท่องเที่ยว" ครั้งที่ 2 ณ บ้านเจริญสุข เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก "โมโตจีพี" ในระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคมนี้

โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ ร่วมกับ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง และกรมชลประทาน แถลงข่าวจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล เพื่อหารายได้นำไปสมทบทุนจัดซื้อวัสดุประกอบอาคารและครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับอาคารผู้ป่วย 20 ชั้น ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุชลประทาน โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคมนี้