Sport

แถลงข่าวฟุตบอลคนตาบอดชิงแชมป์เอเชีย

พลเอกชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลคนตาบอดชิงแชมป์เอเชีย 2019 มี 8 ประเทศร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม ที่สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี