Sport

พิธีเปิดเทควันโด เพื่อฝัน เพื่อวันเกียรติยศ / จัดกิจกรรมวิ่งเทรลและผจญภัยผ่านด่าน

นายอรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเทควันโด รายการ "เพื่อฝัน เพื่อวันเกียรติยศ" ครั้งที่ 10 โดยได้รับความสนใจจากนักกีฬาเทควันโดทั่วประเทศ ทั้งในรุ่นยุวชน เยาวชน และประชาชน เข้ามาร่วมชิงชัยทั้งสิ้น 85 ทีม จำนวนกว่า 1,300 คน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมวิ่งเทรลและผจญภัยผ่านด่าน ท่ามกลางทุ่งดอกไม้ พร้อมพิชิตบันไดขึ้นเขาฉกรรจ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครนายก และจังหวัดใกล้เคียง