Sport

บุรีรัมย์ส่งเสริมท่องเที่ยวช่วงแข่งโมโตจีพี / เตรียมจัดโครงการปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ-มช.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี ในระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคมนี้

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ-มช. ครั้งที่ 3 เพื่อหารายได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยกิจกรรมจะเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ในวันที่ 20 ตุลาคม และไปเข้าเส้นชัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 26 ตุลาคม รวมระยะทาง 890 กิโลเมตร