Sport

แถลงข่าว เอ็มไพร ทาวเวอร์ วี รัน 2019

มูลนิธิแอสเสท เวิร์ด เพื่อการกุศล ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร แถลงข่าวจัดการแข่งขัน วิ่งเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ วี รัน 2019 โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ ที่ เอ็มไพร์ ทาวเวอร์