Sport

แถลงข่าว เมืองไทย มาราธอน 2019

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และพันธมิตร แถลงข่าวจัดการแข่งขันวิ่ง "เมืองไทย มาราธอน 2019" ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยในปีนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สนาม ได้แก่ ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 6 ตุลาคม และที่เชียงใหม่ ในวันที่ 22 ธันวาคม โดยคาดว่ามีนักวิ่งสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 10,000 คน