Sport

กิจกรรมเสวนา โครงการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬากรมพลศึกษา

กรมพลศึกษา จัดกิจกรรมเสวนา โครงการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬากรมพลศึกษา พร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลวีไอพี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง กรมพลศึกษา, สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย และทีมฟุตบอลโอเซล มีเดีย เอฟซี