Sport

แถลงข่าว กีฬาอาชีวศึกษา ครั้งที่ 14 ละโว้เกมส์

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ครั้งที่ 14 "ละโว้เกมส์" เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีศักยภาพทั้งด้านคุณภาพ และคุณธรรม แข่งขันระหว่างวันที่ 2 - 8 กันยายน ที่สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี