Sport

แถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนฯ / มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ผู้สนับสนุนกีฬากอล์ฟ

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศเอเชีย ครั้งที่ 1 มีตัวแทนจาก 7 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน ที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักกีฬา บุคลากร และผู้สนับสนุนกีฬากอล์ฟอาชีพ โดยรางวัลนักกอล์ฟอาชีพดีเด่นเป็นของ เอรียา จุฑานุกาล กับ อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ ส่วนรางวัลนักกอล์ฟอาชีพทรงคุณค่าเป็นของ วิรดา โกมุทบุตร กับ บุญชู เรืองกิจ