ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ เวชภูรี

เวลา 17.34 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทรงเปิด "ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ เวชภูรี" ซึ่งจัดสร้างขึ้นบนชั้น 2 ของอาคารดุลโสภาคย์ เพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยได้อย่างเบ็ดเสร็จครบถ้วนภายในจุดเดียวและวันเดียว รวมทั้งให้บริการผ่าตัดรักษานิ่วทางเดินปัสสาวะแบบที่ผู้ป่วยไม่ต้องพักค้างคืนที่โรงพยาบาลเป็นแห่งแรกของประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการตรวจและรักษาของผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงิน ที่มีความลำบากในการเดินทางมาโรงพยาบาล โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อศูนย์ฯ อันมีความหมายว่า "ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะที่ประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ"

ศูนย์ฯ แห่งนี้ ให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาครอบคลุมทุกโรค และทุกระบบของสาขาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ อาทิ โรคระบบทางเดินปัสสาวะในเด็ก, โรคมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ, โรคการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างผิดปกติ, การผ่าตัดเสริมสร้างและซ่อมแซมทางเดินปัสสาวะ และภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย และภาวะหมัน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินปัสสาวะที่จัดแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ระบุถึงสถิติการเกิดโรค ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ปัญหาและสาเหตุของการเกิดโรค โดยเฉพาะเรื่องอาหาร ช่วงวัยที่เป็นซึ่งมีตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยชรา และการดูแลป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรค

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด