เส้นทางคนเก่ง : พิรญาณ์ ตลาดเงิน เทควันโด้

วันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

เส้นทางคนเก่งวันนี้ ไปติดตามนักกีฬาเทควันโด้ ที่ใช้กีฬาสร้างความแข็งแรงให้ร่างกาย จนหายป่วยจากโรคประจำตัวที่เป็นอยู่...