แถลงข่าวจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยฯ / การแข่งขันแบดมินตันสื่อมวลชนชิงชนะเลิศ

วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ แถลงข่าวจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ถึง 12 กันยายน ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่และกีฬาโรงเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

พลอากาศเอกมณฑล สัชฌุกร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน "แบดมินตันสื่อมวลชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย" เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างเสริมความสามัคคีของบุคลากรสื่อมวลชนในสายงานต่างๆ รวมถึงส่งเสริมให้ทุกคนหันมาออกกำลังกาย แข่งขันที่สนามแบดมินตัน เคเอ็น คอมเพล็กซ์ บางกรวย นนทบุรี