พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา

วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 04:33 น.

Views

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการกีฬาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยภายในงานผู้เข้าร่วมงานสามารถรับฟังบรรยาย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำไปพัฒนาการกีฬาและพลศึกษาต่อไป