เปิดนิทรรศการ เฉลิมราชย์ องค์ราชัน ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง

วันที่ 8 พ.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "เฉลิมราชย์ องค์ราชัน ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง" เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้แทนจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมงาน ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย