พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการ ร้อนนี้มีกีฬาฯ

วันที่ 2 พ.ค. 2562 เวลา 04:34 น.

Views

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน "ร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ" ประจำปี 2562 โดยในปีนี้มีเยาวชนทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการกว่า 130,000 คน โดยในพิธีปิดได้มีการแสดงจากเยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการ สร้างความประทับใจให้กับผู้บริหารและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก