แถลงข่าว โครงการยกระดับวงการกีฬาไทย / รดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารกรมพลศึกษา

วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าว โครงการยกระดับวงการกีฬาไทยสู่ระดับโลก โดยมุ่งเน้นเรื่องพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาให้ทันสมัยเทียบเท่าระดับนานาชาติ พร้อมจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้นักกีฬา โค้ช และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษาคนใหม่ เป็นประธานทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารกรมพลศึกษา เนื่องในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์สืบสานนันทนาการผู้สูงอายุประจำปี 2562