Sport

ผู้นำจีนรณรงค์เยาวชน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ

ผู้นำจีน ร่วมรณรงค์เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ให้ประชาชนหันมาร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ด้วยการนำเจ้าหน้าที่ระดับสูง ลงพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในกรุงปักกิ่ง ของจีน

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน พร้อมด้วยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายคน ร่วมรณรงค์เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ครบรอบ 40 ปี โดยนายสี จิ้นผิง ยังได้กล่าวสุนทรพจน์กับนักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในกรุงปักกิ่ง ของจีน ถึงความพยายามในการผลักดันให้ประชาชนหันมาปลูกต้นไม้ อนุรักษ์และปกป้องป่าด้วย ตลอดจนส่งเสริมให้ชาวจีน มีส่วนร่วมในการปลูกสร้างสวนป่า โดยยังสนับสนุนให้เยาวชนตระหนักถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วัยเยาว์ และกระตุ้นให้เยาวชนเหล่านี้ หันมาสร้างฟื้นที่ป่าในบ้านเกิดให้สวยงามด้วยมือของพวกเขา ซึ่งนายสี จิ้นผิง และเจ้าหน้าที่ระดับสูง ยังได้ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นกล้าหลากหลายชนิด ในเขตทงโจว ทางตะวันออกของกรุงปักกิ่งด้วย