แถลงข่าวการแข่งขันร่มร่อนฯ / กีฬานักเรียน รร.ตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 4 เม.ย. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย  แถลงข่าวจัดการแข่งขันร่มร่อนบินเดินทางนานาชาติ สานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 3 มีนักกีฬาจาก 12 ประเทศ กว่า 100 คน ร่วมแข่งขัน ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน ที่สนามกีฬาทางอากาศชั่วคราว สะเดา จังหวัดนครราชสีมา

นายปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานแถลงข่าวจัดแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 8 โดยจัดแข่งขันกีฬาสากล 6 ชนิด เริ่มแข่งขันวันที่ 27-30 เมษายน ที่สนามกีฬาราชนิเวศน์กรีฑาสถาน ค่ายพระราม 6 จังหวัดเพชรบุรี