Sport

จังหวัดเชียงรายวิกฤต กลายเป็นเมืองในหมอก ขอรับบริจาคหน้ากาก N95

สภาพอากาศทั่วไปในจังหวัดเชียงรายกลับมามีฝุ่นละอองและหมอกควันกลับมาปกคลุมพื้นที่อย่างหนาแน่นอีกครั้ง หลังจากเบาบางไปก่อนหน้านี้แล้วหลายวัน ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดน้อยลง เมื่ออยู่ในที่โล่งนานๆ จะทำให้หายใจขัดและแสบตา โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านอำเภอแม่สาย

กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดคุณภาพอากาศที่อำเภอแม่สายเมื่อเวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ค่า PM2.5 สูงถึง 266 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนในตัวเมืองเชียงรายอยู่ที่ 112 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้นำเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นน้ำตามจุดต่างๆ อย่างต่อเนื่องมากขึ้น รวมทั้งติดตามผลปฏิบัติงานของหน่วยดับไฟและหน่วยป้องปรามตามจุดต่างๆ ทั้ง 18 อำเภอ เพื่อตรวจตราการลักลอบเผาและเข้าไประงับเหตุได้อย่างทันท่วงที หากสถานการณ์รุนแรงและไม่ได้ผลจะนำเครื่องบินไปโปรยน้ำลดความหนาแน่นของฝุ่นละอองในอากาศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย บอกว่า ช่วงนี้คงทำได้ในเบื้องต้น แก้ปัญหาให้เบาบางลง ซึ่งวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์ว่าจะมีฝนตก จะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาก็หวังว่าจะช่วยได้ระดับหนึ่ง และประชาสัมพันธ์ประชาชนดูแลสุขภาพตัวเอง ไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งนานๆ และใช้หน้ากากอนามัย หากไม่มีก็ใช้ผ้าเช็ดหน้า

ขณะที่วันนี้มีโพสต์ขอรับบริจาคหน้ากากอนามัย N95 จากประชาชนทั่วประเทศ โดยสามารถส่งไปได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย เลขที่ 99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 หรือประสาน ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล โทรศัพท์ 089-635-4086