สมาคมกีฬาคนพิการฯ จัดประชุมใหญ่สามัญฯ

วันที่ 28 มี.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมแถลงผลงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการระดับนานาชาติ ในปี 2562