การประชุมใหญ่นานาชาติ Sport Regional Congress Asia Pacific 2019

วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่นานาชาติ "Sport Regional Congress Asia Pacific 2019" โดยมีสมาชิกจาก 20 ประเทศเข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนากีฬายานยนต์และนวัตกรรมด้านกีฬายานยนต์ร่วมกัน