พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กปน. สนับสนุนโบว์ลิ่งไทยสู่ระดับโลก / ลงนามสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิก

วันที่ 5 มี.ค. 2562 เวลา 04:30 น.

Views

ปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยฯ ในโครงการสนับสนุนพัฒนา "โครงการ 1 สมาคม 1 รัฐวิสาหกิจ" เพื่อใช้ในการพัฒนายกระดับนักกีฬาโบว์ลิ่งไทยไปสู่ระดับโลก

นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณกีฬาคนพิการในการผลักดันมุ่งสู่เป้าหมายในการคว้าเหรียญในการแข่งขัน พาราลิมปิก เกมส์ 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น