พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ศรีสมานฯ ทำ MOU กับ ราชวินิตบางเขน / ฟุตบอลกระชับมิตร สวนสุนันทา-สื่อมวลชน

วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

สโมสรศรีสมาน ฟุตบอล คลับ ร่วมเซ็นสัญญา MOU กับโรงเรียนราชวินิตบางเขน โดยจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านกีฬาฟุตบอล รวมถึงพัฒนาด้านการศึกษาควบคู่กันไป พร้อมสร้างทีมนักฟุตบอลเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับทีมสื่อมวลชน เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยจัดขึ้นที่สนามกีฬาศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม