พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

บวงสรวงสักการะ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 ในงานมหกรรม วันมวยไทยเทิดไท้องค์ราชัน

วันที่ 7 ก.พ. 2562 เวลา 05:19 น.

Views

พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 ในงาน "มหกรรมวันมวยไทย เทิดไท้องค์ราชัน" 316 ปี ยุทธศิลป์แผ่นดินสยามที่มณฑลพิธี สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก

ส่วนช่วงเย็น สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย จัดงาน "เชิดชูเกียรติ วันมวยไทย ครั้งที่ 7" ทิ่อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก โดยมอบรางวัลให้กับบุคคลในวงการมวยที่มีผลงานโดดเด่น และทำคุณประโยชน์ให้กับวงการทั้งสิ้น 26 รางวัล

รางวัลที่น่าสนใจ นักมวยไทยอาชีพดีเด่น ณรงศักดิ์ แก้วมาลา หรือ ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม

นักมวยสากลอาชีพดีเด่นชาย ศักดิ์ศิลป์ วังเอก หรือ ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น

นักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่นชาย อธิชัย เพิ่มทรัพย์ และ นักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่นหญิง พัณพัชรา สมนึก