Sport

ทอ. นำเครื่องบินโปรยละอองน้ำ บรรเทาปัญหาฝุ่นละออง

พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์  จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะรองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้รับมอบหมายจาก พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้กำกับดูแลภารกิจการบินโปรยละอองน้ำลดฝุ่นละอองในอากาศ โดยในวันนี้ กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบิน BT-67 จำนวน 2 เครื่อง จากฝูงบิน 461  กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก ทำการบินโปรยละอองน้ำลดฝุ่นละอองในอากาศ ทั้งหมด 4เที่ยวบิน แบ่งเป็น ช่วงเช้า 2 เที่ยวบิน  เหนือพื้นที่เขตจตุจักร บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต และในช่วงบ่ายอีก 2 เที่ยวบิน บริเวณแนวถนนสุขสวัสดิ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

นอกจากนี้ กองทัพอากาศได้เตรียมความพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการทำฝนหลวง ร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อเร่งแก้ปัญหาวิกฤติมลภาวะฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น และยังมุ่งมั่นที่จะใช้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ทั้งด้านกำลังพล อากาศยาน และเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ในการร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน