พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผู้ว่า กกท. ลงนามข้อตกลง 2 โครงการ เพื่อพัฒนายกระดับกีฬาไทย

วันที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการ ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถแก่บุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน

หลังจากนั้น ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ไปเป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ผู้นำกีฬา ประจำปี 2562 ร่วมกับ สถาบันเวิลด์อะคาเดมี่ ออฟ สปอร์ต แห่งสหราชอาณาจักร เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติ