พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กีฬาเยาวชนแห่งชาติเลื่อนการแข่งขัน หลีกทางการเลือกตั้ง 24 มีนาคม

วันที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กำหนดวันเลือกตั้งออกมาแน่นอนแล้ว คือวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งตรงกับการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2562 ทำให้การกีฬาแห่งประเทศไทย และจังหวัดบุรีรัมย์ หารือร่วมกัน ได้ข้อสรุปว่า ขอเลื่อนการแข่งขันเร็วขึ้นหนึ่งสัปดาห์ เป็นวันที่ 12-22 มีนาคม เนื่องจากเกรงว่า เจ้าหน้าที่จะไม่พอเพียงในการดูแลการเลือกตั้ง และการแข่งขันในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันจะได้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป