ประชุมจัดตั้งสหพันธ์กีฬาชักกะเย่อสากล

วันที่ 14 ม.ค. 2562 เวลา 04:30 น.

Views

ตัวแทนสมาคมชักกะเย่อจากประเทศต่างๆ ในอาเซียน รวมทั้งญี่ปุ่น ร่วมประชุมจัดตั้งสหพันธ์กีฬาชักกะเย่อสากลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมแต่งตั้ง นายนริศ สิงห์วังชา นายกสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย ขึ้นเป็นประธานสหพันธ์ฯ คนแรก พร้อมเตรียมผลักดันกีฬาชักกะเย่อเข้าสู่สากล เริ่มเป้าหมายแรกคือการบรรจุในซีเกมส์ ต่อด้วยเอเชียนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์