อบรมกฎกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ / แถลงข่าว นครสวรรค์ศึกษา เกมส์

วันที่ 7 ม.ค. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมสัมมนา กฎ กติกา กีฬาจักรยาน ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ เพื่อให้ผู้ตัดสินจักรยานไทยได้ทราบถึงระเบียบการแข่งขันประเภทต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทันสมัย และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการตัดสินของผู้ตัดสินกีฬาจักรยานของสมาคมกีฬาจักรยานฯ โดยมีผู้ตัดสินชาวไทยเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 45 คน

กรมพลศึกษา แถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์ศึกษา เกมส์" โดยจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 34 ชนิดกีฬา กับ 5 กีฬาสาธิต กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-30 มกราคมนี้ ที่จังหวัดนครสวรรค์