พิธีเปิด Drive Better for All / การแข่งขันนกพิราบนานาชาติ พัทยา

วันที่ 21 ธ.ค. 2561 เวลา 04:32 น.

Views

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬาได้มีพิธีเปิดโครงการ "Drive Better for All" อย่างเป็นทางการ พร้อมกันนั้นได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัย โดยบริการตรวจสภาพรถฟรีแก่ประชาชนทั่วไปและสมาชิกฯ ณ ที่ทำการสมาคมฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคมนี้

การแข่งขันนกพิราบนานาชาติ พัทยา ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมเงินบำรุงพันธุ์ 4,000,000 บาท ในปีนี้มีผู้ส่งนกพิราบเข้าแข่งขันจำนวน 27 ประเทศ จำนวนนกพิราบ 3,230 ตัว กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 มกราคมนี้ เริ่มต้นจากจังหวัดอุดรธานี ถึง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี รวมระยะทาง 530 กิโลเมตร