พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมาคมนักวิจัยฯ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

วันที่ 3 ธ.ค. 2561 เวลา 05:00 น.

Views

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เนื่องในโอกาสที่ทางสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ครบ 36 ปี และเป็นการเชื่อมความสามัคคีภายในภาคีเครือข่ายองค์กร โดยรายได้จากการจัดการแข่งขันจะนำไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนออทิสติก ที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล