ม.ธรรมศาสตร์และสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสฯ ทำข้อตกลง MOU และข่าวอื่นๆ

วันที่ 28 พ.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU (Memorandum of Understanding – บันทึกความเข้าใจ) กับสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย โดยทั้ง 2 หน่วยงาน จะให้ความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการวิจัยด้านกีฬาร่วมกัน

นอกจากนั้นทางคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังได้เซ็นบันทึกข้อตกลง MOU กับทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โดยตั้งเป้าจะสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล พัฒนาศักยภาพบุคลากรกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ และพัฒนาการทำวิจัยร่วมกันในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับบริษัทสื่อสารการตลาดด้านกีฬาแบบครบวงจร พร้อมกับแต่งตั้งให้เป็นผู้ถือครองสิทธิ์ทางการตลาดอย่างเป็นทางการ เพื่อพัฒนาและยกระดับกีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทย ให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอีสปอร์ตและเกมมิ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้