Sport

เชียงใหม่คึกคัก นักท่องเที่ยวแห่ร่วมงานประเพณียี่เป็ง ริมสองฝั่งแม่น้ำปิง

ขึ้นไปเชียงใหม่ พลบค่ำแล้ว สภาพอากาศที่นั่นเริ่มเย็นนักท่องเที่ยวต่างพากันไปริมสองฝั่งแม่น้ำปิง เพื่อลอยกระทงในงานประเพณียี่เป็ง ไปติดตามกับคุณระพีพรรณ ตันติโต รายงานจากริมแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่