ม.นอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับ กรมพลศึกษา จัดมหกรรมกีฬาไทย ครั้งที่ 13

วันที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับ กรมพลศึกษา สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สถาบันอาศรมศิลป์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขัน "กรมพลศึกษา-นอร์ทกรุงเทพ มหกรรมกีฬาไทย ครั้งที่ 13" เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์กีฬาไทย

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นการแข่งขันทักษะกีฬาไทย ประเภทกระบี่กระบอง ดาบสองมือ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทย เพื่อความสามัคคี โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่