เชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่งการกุศล

วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 05:00 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้เชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน งานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 2 ไปมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันงานดังกล่าวฯ ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดขึ้นเพื่อสนองพระปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้และด้อยโอกาส โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายนนี้