เปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2018

วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง "ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2018" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 7 จัดโดยความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย