แถลงข่าว เดิน-วิ่ง ก้าวที่ 49 ศึกษาศาสตร์ศิลปากร

วันที่ 31 ต.ค. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

นายปาเจรา พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธานแถลงข่าวจัดงานเดิน-วิ่ง "ก้าวที่ 49 ศึกษาศาสตร์ศิลปากร" เฉลิมฉลองครบรอบ 49 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่18 พฤศจิกายน จุดเริ่มวิ่งที่ ลานหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์