เคาะระฆัง - ทักษะมวยไชยา การปัด เตะ ขายืน

วันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 10:10 น.

Views

เคาะระฆัง - ช่วงนี้เป็นเรื่องของ "มวยไชยา" โดยวันนี้จะสอนทักษะมวยที่เรียกว่า "การปัด เตะ ขายืน" กับ ครูเล็ก กฤดากร สดประเสริฐ หัวหน้าค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย

Tag : เคาะระฆัง มวยไทย มวยไชยา ฝึกมวยไชยา พื้นฐานมวยไชยา ค่ายมวยไชยา บ้านช่างไทย การปัด เตะ ขายืน