Sport

รายงานพิเศษ : รับมือพายุฤดูร้อน ระวังป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

ความรุนแรงของพายุฤดูร้อนรอบนี้จะอยู่ในภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีโอกาสเกิดฝนตกฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ลมพัดกระโชกแรงโหมกระหน่ำชี้ความแปรปรวนของสภาพอากาศ และภาคตะวันออก

กรุงเทพมหานคร เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เตรียมรับมือเฝ้าระวังแม้จะคาดการณ์ผลกระทบไม่มาก แต่ประมาทไม่ได้

จุดอ่อนน้ำท่วมขัง 22 จุด อยู่ในพื้นที่ฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี จากปัญหาท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก ถ้าฝนตกหนักเกิน 60 มิลลิเมตร มีความเสี่ยงน้ำท่วมขัง สำนักการระบายน้ำ กทม. ไม่ประมาท เตรียมหน่วยเบสท์เคลื่อนที่เร็วและเครื่องสูบน้ำ พร้อมออกให้ความช่วยเหลือทันเหตุการณ์ 24 ชั่วโมง การขุดลอกท่อระบายน้ำ ดำเนินการไปแล้ว 40 % และซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำเสร็จสิ้นไปแล้ว 80 % พร้อมรับมือ

อย่างไรก็ตามฝนที่จะตกลงมารอบนี้เป็นผลดีต่อระดับน้ำในลำคลอง โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก

ลมกระโชกแรงที่มากับพายุฤดูร้อน น่าเป็นห่วงป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่เก่าและชำรุดไม่ได้มาตรฐาน และเป็นความรับผิดชอบของเขต ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบและเฝ้าระวัง จากตัวเลขยังมีป้ายขนาดใหญ่ผิดกฎหมาย 200 ป้าย แอบแฝง และไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะป้ายคัทเอาท์บนตึกสูง เสี่ยงอันตราย ช่วงที่ฝนตกฟ้าคะนองอย่าอยู่ใกล้เสาไฟ ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณา ที่อาจต้านทานแรงลมไม่ไหวหักโค่นลงมา