Sport

รายงานพิเศษ :กลุ่มทอผ้าสร้อยดอกหมากสู้แล้ง

จากแค่ทอหลังหน้านา ปีนี้ ชาวบ้านมหาสารคาม หันมาทอผ้าสร้อยดอกหมาก อย่างจริงจัง หวังใช้เป็นทุนเลี้ยงชีพหลังไร้น้ำทำนาปรังตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

ชาวบ้านบอกว่า ตั้งแต่ทางจังหวัดเข้ามาส่งเสริมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะด้านการตลาด ด้วยการจัดงานราตรีสร้อยดอกหมาก และให้ข้าราชการใส่ผ้าไทยมาทำงานสัปดาห์ละ 2 วัน ช่วยกระตุ้นการใช้ผ้าไทยลายโบราณมากยิ่งขึ้น ทำให้ผ้าเก่าที่เคยทอเก็บเหลือใช้ ขายจนหมดตู้ ซ้ำมีคำสั่งทอเพิ่มจนทำแทบไม่ทัน ต้องรวมกลุ่มแบ่งงานกันทำสร้างรายได้ให้คนในชุมชน แม้ไร้น้ำทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวมหาสารคาม

เจ้าของร้านผ้าทอโอท็อป ยอมรับว่า ความต้องการผ้าที่เพิ่มขึ้นทำให้ผ้าในท้องถิ่นไม่พอขาย ต้องขอความร่วมมือกลุ่มทอผ้าจากจังหวัดข้างเคียงทอส่งมาช่วย รายได้จึงกระจายเป็นวงกว้าง จึงอยากให้ภาครัฐต่อยอดสนับสนุนทางการตลาดอย่างจริงจัง ไม่เฉพาะแค่ช่วงแล้งน้ำทำนา

นอกจากขายในท้องถิ่นแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม บอกว่า กำลังขยายตลาดไปยังต่างประเทศ เพราะมีเอกชนรายใหญ่ สนใจนำผ้าทอสร้อยดอกหมาก ซึ่งเป็นลายโบราณ ที่ทอยาก และนับวันจะหาคนสืบทอดยาก ไปประดับเพชรสร้างมูลค่าทางการตลาด แต่ยอมรับว่า อาจต้องปรับกรรมวิธีบางส่วน เพื่อให้เนื้อผ้านิ่มพริ้ว ตามความต้องการของต่างชาติ เพื่อให้อาชีพทอผ้าอยู่คู่คนมหาสารคาม สมเป็นราชาแห่งผ้าไทย ที่จะช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้คนท้องถิ่น

แนวทางพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมเชิงเกษตร ของคนมหาสารคาม ถือเป็นอีกตัวอย่าง การแก้วิกฤติ ภายใต้นโยบายประชารัฐ ที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งไม่เพียงจะสร้างรายได้ระหว่างแล้งน้ำ ยังช่วยอนุรักษ์ผ้าไทยลายสร้อยดอกหมาก ให้อยู่คู่คนสารคามตราบชั่วลูกหลาน