ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2016

ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี ครั้งที่ 14

ApplicationChamp7see

อัพเดทความเคลื่อนไหว การันตีถูกใจแฟนบอลขาสั้น กับ Application “Champ7see”

1. ระเบียบการแข่งขันครั้งนี้ มีชื่อว่า

“ ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี ”


2. การรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2559 (ในวันเวลาราชการ) ติดต่อขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เท่านั้น โทร. 0 2617 6180 การประชุม และแถลงข่าว ผู้จัดการทีม สถานศึกษาต่าง ๆ ที่ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องส่งผู้แทนเข้าร่วม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กำหนด และการรับสมัครจะถือว่าโรงเรียนได้รับทราบระเบียบการแข่งขัน เป็นที่ชัดเจนแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันนี้ฯ โดยจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบไม่ได้


3. จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

3.1 ให้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่น้อยกว่า 12 คน และไม่เกิน 15 คน

3.2 ในวันแข่งขันส่งรายชื่อผู้เล่นได้ไม่เกิน 15 คนและไม่น้อยกว่า 12 คน

3.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ได้ 8 คน ประกอบด้วย

 • ผู้จัดการทีม 1 คน
 • ผู้ช่วยผู้จัดการทีม 2 คน
 • ผู้ควบคุมทีม 1 คน
 • ผู้ฝึกสอน 1 คน
 • ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน
 • เจ้าหน้าที่ทีม 1 คน


4. คุณสมบัติของนักกีฬา

ผู้สมัครเข้าแข่งขัน ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 • 4.1 ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น ๆ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
 • 4.2 ต้องมีอายุ ไม่น้อยกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี ( พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2544 )
 • ผู้ควบคุมทีม 1 คน
 • ผู้ฝึกสอน 1 คน
 • ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน
 • เจ้าหน้าที่ทีม 1 คน

5. เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน
 • 5.1 ใบสมัครขอเข้าร่วมการแข่งขันของทีม ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น
 • 5.2 ทะเบียนรูปติดรูปถ่ายชุด นักเรียนเท่านั้น และเจ้าหน้าที่ทีมชุดสุภาพ (รูปถ่ายจริงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ) ไม่รับรูปที่ไม่ใช่รูปนักเรียน หรือถ่ายเอกสารและ รูปที่ถ่ายเกินกว่าหกเดือน
 • 5.3 สำเนาบัตรประชาชน
 • 5.4 ใบรับรองสถานศึกษา ติดรูปถ่ายชุดนักเรียน ประทับตราสถานศึกษาและผู้มีอำนาจลงนามรับรองเท่านั้น
 • 5.5 เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ยื่นสมัครไว้แล้วจะใช้เป็นหลักฐานจนกว่าจะเสร็จสิ้นการแข่งขันรอบสุดท้าย

หากเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบและไม่ถูกต้องจะไม่รับสมัคร ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น


6. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ในนามสถานศึกษาและส่งได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น เปิดรับสมัครโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ทั่วประเทศ จำกัดจำนวนไม่เกิน 128 โรงเรียน ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะต้องแข่งขันตามโปรแกรมที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนด ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้แจ้งล่วงหน้าเพื่อเลื่อนทีมอื่นๆขึ้นมาแทน และทีมที่สมัครและส่งเอกสารหลักฐานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี

หากเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบและไม่ถูกต้องจะไม่รับสมัคร ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น


7. การดำเนินการจัดการแข่งขัน
 • 7.1 การแข่งขัน รอบคัดเลือก แข่งขันระหว่างวันที่ 6-23 ตุลาคม 2559 รอบสุดท้าย แข่งขันระหว่าง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 – มกราคม 2560
 • 7.2 ทำการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อหาทีมที่จะได้เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายอีก จำนวน 8 ทีม(รวมกับทีมแชมป์ และรองแชมป์ ครั้งที่แล้ว อีก 2 ทีม รวมเป็น 10 ทีม)
 • 7.3 แข่งขันแบบแพ้คัดออก จัดให้มีทีมวางแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
  • กลุ่ม A ทีมที่มีผลงานผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี พิจารณาจากการเข้ารอบสุดท้ายอย่างสม่ำเสมอ จำนวน 8 ทีม ได้แก่ ราชวินิตบางแก้ว, อัสสัมชัญ ศรีราชา, สารวิทยา, กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, ปทุมคงคา, กีฬากรุงเทพมหานคร, สวนกุหลาบวิทยาลัย และ อัสสัมชัญธนบุรี
  • กลุ่ม B ทีมที่มีผลงานผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี พิจารณาจากการเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 8 ทีม ได้แก่ วัดสุทธิวราราม, กีฬาจ.สุพรรณบุรี, กีฬาจ.ขอนแก่น,โพธินิมิตวิทยาคม, อัสสัมชัญ, ราชวินิตบางเขน, ปทุมวิไล และ ราชวินิตบางแคปานขำ ได้สิทธิ์เป็นทีมวาง
  • กลุ่ม c ได้แก่ทีมที่มาจากภูมิภาคทั้งสี่ภาค โดยจะแยกทีมที่มาจากภาคเดียวกันไม่ให้อยู่ด้วยกัน
 • 7.4 การแข่งขันรอบสุดท้าย แบ่งสาย จะแข่งแบบพบกันหมดในแต่ละสาย (เหย้า- เยือน) และ ทีมชนะเลิศ (สุรศักดิ์มนตรี) และทีมรองชนะเลิศ (ท่าข้ามพิทยาคม) จากการแข่งขันครั้งที่แล้ว ได้สิทธิ์เป็นทีมยืนในรอบสุดท้าย ไม่ต้องลงทำการแข่งขันในรอบคัดเลือก
 • 7.5 ทีมที่สมัครเข้าแข่งขันต้องเสียเงินค่าประกันทีม ๆ ละ 3,000 บาท จะได้คืนต่อเมื่อแข่งขันเสร็จสิ้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสละสิทธิ์ไม่มาแข่งขัน สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับเงินสนับสนุนทีม และ กองเชียร์เป็นเงิน 70,000 บาท และทีมที่มีระยะทางจากกรุงเทพฯเกินกว่า 350 กิโลเมตร จะได้รับเงิน สนับสนุนค่าน้ำมันเป็นเงิน 25,000 บาท
  หมายเหตุ หากสนามแข่งขันไม่อยู่ในสภาพที่สามารถทำการแข่งขันได้ ให้เลื่อนการแข่งขันไปแข่งในวันถัดไป หรือ เลื่อนโปรแกรมออกไปตามความเหมาะสม 7.6 กติกาการแข่งขัน
 • 7.6 กติกาการแข่งขัน
  • 7.6.1 การแข่งขันรอบคัดเลือก จะแข่งครึ่งละ 15 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที หากเสมอกัน จะตัดสินด้วยการยิงลูกโทษที่จุดโทษ จำนวน 3 คน ( กรณีที่เสมอกัน ให้ยิงเพิ่มอีกทีมละคน จนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะ ) สำหรับรอบ 32 ทีม และรอบ 16 ทีม เพื่อหาทีมเข้าไปเล่นในรอบสุดท้าย แข่งครึ่งละ 25 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที
  • 7.6.2 รอบแบ่งสายเหย้า – เยือน แข่งขันครึ่งละ 25 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที
  • 7.6.3 กติกาการแข่งขัน นอกจากที่ระบุในระเบียบนี้ ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน (ยกเว้น การล้ำหน้า)
  • 7.6.4 ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทำการแข่งขัน เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกลงทำการแข่งขัน ภายใน 5 นาที ในรอบคัดเลือก และ 15 นาที ในรอบสุดท้าย (เหย้า- เยือน) ให้ปรับทีมนั้น เป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น ด้วยประตู 2 : 0 สำหรับทีมที่แข่งในรอบสุดท้าย (เหย้า- เยือน) ต้องมาทำการแข่งขันในครั้งต่อไปตามกำหนดการแข่งขัน
 • 7.7 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน ตามแบบและสีที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร ในกรณีที่สีเสื้อเหมือนกัน ให้ทีมที่มีชื่อตามหลังเปลี่ยนสีเสื้อสำรอง หรือใส่เสื้อที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน เตรียมไว้ให้
 • 7.8 นักกีฬาต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง บัตรประจำตัวนักเรียน หรือใบแทนมาแสดงด้วย ก่อนการลงแข่งขัน
 • 7.9 สนามและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
  • 1. ขนาดสนามแข่งขัน กว้าง 50 เมตร ยาว 75 เมตร - รอบคัดเลือกจะใช้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 6 จ.ปทุมธานี - รอบสุดท้าย (เหย้า- เยือน) , รอบรองชนะเลิศ และ ชิงชนะเลิศ ใช้สนามโรงเรียน ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กำหนด และ/หรือ สนามกีฬากลาง
  • 2. ขนาดลูกฟุตบอล มาตรฐาน เบอร์ 5
  • 3. หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญญาลักษณ์ทุกครั้งที่ลงทำการแข่งขัน ซึ่งทีมจะต้อง เตรียมพร้อมมาเอง
  • 4. นักกีฬาทุกคนต้องสวมสนับแข้งที่ได้มาตรฐานเหมาะสมและปลอดภัย (กว้าง 5 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว) ลงทำการแข่งขัน ยกเว้น สนับแข้งที่เล็ก , ตัด , ดัดแปลง ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ ลงทำการแข่งขัน
  • 5. นักกีฬาทุกคนห้ามใส่รองเท้าฟุตบอลที่มี 6 ปุ่มหรือรองเท้าที่มีปุ่มไขโดยเด็ดขาด
 • 7.10 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นในรอบสุดท้ายอนุญาตให้เฉพาะกรณีที่มีผู้เล่นบาดเจ็บ และมีใบรับรองแพทย์จาก โรงพยาบาลเท่านั้นแต่ไม่เกิน 2 คน และระหว่างการแข่งขันรอบสุดท้าย หากผู้รักษาประตูบาดเจ็บไม่ สามารถเล่นได้ตลอดการแข่งขัน อนุญาตให้เพิ่มได้ 1 คน แต่ต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ก่อน สำหรับผู้เล่นไม่อนุญาตให้เปลี่ยนไม่ว่ากรณีใดๆ ระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่น ได้ 4 คน จากผู้เล่นสำรองที่ส่งรายชื่อก่อนการแข่งขัน และจะเปลี่ยนได้เมื่อผู้ตัดสินอนุญาตเท่านั้น
 • 7.11 คะแนนการแข่งขันในรอบสุดท้าย ( เหย้า - เยือน ) ให้ถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
  • ทีมชนะ ได้ 3 คะแนน
  • ทีมเสมอ ได้ 1 คะแนน
  • ทีมแพ้ ได้ 0 คะแนน
 • 7.12 ในกรณีการนับคะแนน เพื่อหาทีมชนะเข้าไปเล่นในรอบต่อไป และทีมที่มีคะแนนเท่ากันให้ปฏิบัติ ดังนี้
  • ให้ดูจำนวนผลต่าง ประตูได้ - เสีย
  • ให้ดูประตูได้
  • ให้ดูผลการแข่งขันของคู่กรณี (Head to Head)
  • ใช้วิธีการจับสลาก
 • 7.13 ในระหว่างการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีมต้องแต่งกายให้เรียบร้อย สุภาพ และต้องมี ไอดีการ์ดเท่านั้น ถ้าไม่มีหรือถูกลงโทษห้ามอยู่ในที่นั่งสำรองโดยเด็ดขาด และห้ามออกนอก เขตเทคนิค ถ้าโดนเตือนเกิน 3 ครั้งจะต้องขึ้นไปอยู่บนอัฒจันทร์ และต้องปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด หากทีมใดมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ฯ คณะกรรมการ จัดการแข่งขันฯ จะดำเนินการตามระเบียบฯต่อไป
 • 7.14 การแข่งขันในรอบคัดเลือก จะแข่งขันแบบแพ้คัดออกจนเหลือ 8 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าไปเล่นในรอบสุดท้าย (เหย้า-เยือน) ต่อไป ทีมที่สนามแข่งขันไม่สามารถใช้ทำการแข่งขันได้หรือ ไม่มีสนามแข่งขันจะต้องไปใช้ สนามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนดให้ และจะต้องเสียค่าบำรุงสนามให้กับเจ้าของสนามตามที่ตกลงกัน
 • 7.15 ในวันที่มีการแข่งขันในรอบเหย้าเยือน ทีมที่แข่งขันในวันนั้นๆ จะต้องมาประชุมก่อนการแข่งขันคู่แรก 1 ชั่วโมง ทั้ง 4 ทีมและนำเสื้อที่ใช้แข่งขันทั้ง 2 ชุดมาด้วย ทีมที่ไม่มาประชุมจะต้องยอมรับผลการประชุม ในครั้งนั้น และถ้าไม่ให้ความร่วมมือเกินกว่า 2 ครั้งจะถูกลงโทษตามข้อ 8 หากมีปัญหาในการแข่งขัน แต่ละรอบ ให้ถือเป็นสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะพิจารณา ทีมต่างๆ จะอุทธรณ์ใดๆ ไม่ได้

8. การรักษามารยาท
 • 8.1 นักกีฬาที่ถูกผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ
  • 8.1.1 ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง 2 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง (ในรอบเหย้า-เยือนได้รับใบเหลืองสะสมครบ 3 ใบ ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 นัด)
  • 8.1.2 ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดง 1 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้งและส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษต่อไป
  • 8.1.3 ถูกคาดโทษด้วยใบเหลือง 1 ครั้ง ตามด้วยใบแดง 1 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง แต่โทษใบเหลืองยังคงค้างอยู่ (ในรอบเหย้า-เยือนได้รับใบเหลืองสะสมครบ 3 ใบ และได้รับใบแดงอีก 1 ใบ ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 นัดและใบเหลืองสะสม 3 ใบอีก 1 นัด)
  • 8.1.4 เจ้าหน้าที่หรือนักกีฬา ที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทชกต่อยในระหว่างการแข่งขันหรือจบการแข่งขัน กับทีมอื่นๆ หรือเจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ทางคณะกรรมการพิจารณามารยาทจะตัดสิทธิ์ ออกจากการแข่งขันตลอดไป หรือ ตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆ ออกจากการแข่งขันทันทีและเลื่อนทีมอื่น ขึ้นมาแทน
  • 8.1.5 นักกีฬาคนใดมีเจตนาเล่นผิดกติกา ทำร้ายคู่ต่อสู้และผู้ตัดสินมิได้ลงโทษในขณะแข่งขัน แต่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีหลักฐานชัดเจนจะพิจารณาลงโทษให้พักการแข่งขัน นัดต่อไป 1 ครั้งทันที หรือมากกว่านั้นและปรับเงินตามตามบทลงโทษต่อไป
 • 8.2 นักกีฬาที่ได้รับใบเหลือง ใบแดง ในการแข่งขันรอบคัดเลือก ให้ยกเลิกในรอบสุดท้ายยกเว้น กรณีทะเลาะวิวาท หรือ คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษห้ามลงทำการแข่งขันและห้ามเพิ่มผู้เล่นอีก
 • 8.3 ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน หรือ ผิดตามระเบียบนี้ ลงทำการแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ด้วยประตู 2 : 0 ในการแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแย้งว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้
 • 8.4 ผู้ฝึกสอน นักกีฬา หรือ เจ้าหน้าที่คนใด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน ประท้วงการตัดสิน ไม่แข่งขันต่อ (วอล์กเอ้าท์) หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่ว่ากรณีใดๆทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน แสดงกริยาหรือ สัญลักษณ์ต่างๆที่เห็นว่าไม่เหมาะสมต่อสาธารณชน เช่น เตะขวดน้ำ หรือขว้างขวดน้ำ หรือ อื่นๆเป็นต้น ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ สามารถลงโทษได้ทันที
 • 8.5 ทีมใดหรือสถานศึกษาใดที่มีนักกีฬา , เจ้าหน้าที่ทีม , กองเชียร์ , ก่อเหตุหรือเป็นต้นเหตุ ยั่วยุ ให้เกิดการ ทะเลาะและวิวาท เยาะเย้ย ดูหมิ่นเหยียดหยามให้ตัดสิทธิ์นักกีฬา , เจ้าหน้าที่ทีม , และ สถานศึกษานั้น ออกจากการแข่งขันในครั้งนั้น และในครั้งต่อ ๆ ไป
 • 8.6 กองเชียร์ที่ตามมาเชียร์สถานศึกษาของตนเอง ห้ามจุพลุไฟ ประทัด และการลงไปในสนามแข่งขัน หรือ ขว้างปาสิ่งของต่างๆ ลงไปในสนาม หรือบริเวณแข่งขัน คัดค้านการตัดสิน และเชียร์ในลักษณะยั่วยุ นักกีฬา ทีมและกองเชียร์คู่แข่ง จะถูกลงโทษทันที โดยทางสถานศึกษาจะอ้างว่าไม่สามารถควบคุม ดูแลได้ หรือไม่รับผิดชอบไม่ได้
 • 8.7 ห้ามมิให้ผู้ฝึกสอน, เจ้าหน้าที่, นักกีฬาสำรอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมลงไปในสนามแข่งขัน ในขณะทำการแข่งขัน หรือออกนอกบริเวณเขตเทคนิค เช่น เข้าไปประท้วงการตัดสินของผู้ตัดสิน หรือ ผู้ช่วย แสดงกริยาก้าวร้าว ข่มขู่ผู้ตัดสิน ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาต ให้ลงไปปฐมพยาบาลนักกีฬาที่บาดเจ็บในสนาม) จะถูกเชิญขึ้นไปบนอัฒจันทร์ทันทีและถูกลงโทษต่อไป
 • 8.7 ห้ามมิให้ผู้ฝึกสอน, เจ้าหน้าที่, นักกีฬาสำรอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมลงไปในสนามแข่งขัน ในขณะทำการแข่งขัน หรือออกนอกบริเวณเขตเทคนิค เช่น เข้าไปประท้วงการตัดสินของผู้ตัดสิน หรือ ผู้ช่วย แสดงกริยาก้าวร้าว ข่มขู่ผู้ตัดสิน ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาต ให้ลงไปปฐมพยาบาลนักกีฬาที่บาดเจ็บในสนาม) จะถูกเชิญขึ้นไปบนอัฒจันทร์ทันทีและถูกลงโทษต่อไป
 • 8.8 ทีมใดที่ไม่สามารถมีกองเชียร์มาร่วมเชียร์ได้ในวันถ่ายทอดสดหรือวันอื่นๆ ทางคณะกรรมการจัดการ แข่งขันฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมในครั้งต่อไปทันที
 • 8.9 หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ

บทลงโทษ มีดังนี
 • 1. นักกีฬาที่ถูกใบเหลือง 1 ใบ จะต้องเสียค่าปรับ 200 บาท
 • 2. นักกีฬาที่ถูกใบเหลือง 2 ใบ ตามด้วยใบแดง จะต้องเสียค่าปรับ 400 บาท
 • 3. นักกีฬาที่ถูกใบแดง จะต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาท
 • 4. นักกีฬาที่ถูกใบเหลือง 1 ใบ ตามด้วยใบแดง จะต้องเสียค่าปรับ 1,200 บาท และใบเหลืองยังคงค้างอยู่
 • 5. ถ้าหากทีมใดทำผิดระเบียบฯ ตามข้อ 8.3 จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 2,000 บาท
 • 6. ถ้าหากทีมใดทำผิดระเบียบฯ ตามข้อ 8.4 จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 10,000 บาท และถูกตัด 3 คะแนน
 • 7. ถ้าหากทีมใดทำผิดระเบียบฯ ตามข้อ 8.5 จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 30,000 บาท และถูกตัด 6 คะแนน
 • 8. ถ้าหากทีมใดทำผิดระเบียบฯ ตามข้อ 8.6 จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 20,000 บาท และถูกตัด 3 คะแนน
 • 9. ถ้าหากทีมใดทำผิดระเบียบฯ ตามข้อ 8. 7 จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 10,000 บาท และถูกพักการแข่งขัน 2 นัด
 • 10.หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบและบทลงโทษของระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการ

แข่งขันฯ พิจารณาทั้งเรื่องการแข่งขัน การปรับเงิน การหักคะแนน และการตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน


9. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงและมารยาท

คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางคุณสมบัติและมารยาทประกอบด้วย

 • ผู้แทนสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • ผู้แทนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
 • ผู้แทนกรมพลศึกษา

10. การประท้วง

ให้ทีมที่จะยื่นประท้วงปฏิบัติ ดังนี้ ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พร้อมหลักฐาน และวางเงินประกันการประท้วง จำนวน 2,000 บาท หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันและคณะกรรมการ จัดการแข่งขันฯ จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นก่อนการแข่งขันรอบต่อไปจะเริ่ม เงินประกันการประท้วงจะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล หากการประท้วงไม่เป็นผลให้ยึดเงินประกันเข้าเป็นเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขัน


11. รางวัลการแข่งขัน
 • 11.1 ทีมที่ได้เข้ารอบสุดท้าย แบ่งสาย จะได้เงินเชียร์และบำรุงทีมฟุตบอล ทีมละ 50,000 บาท
 • 11.2 ค่าชุดแข่งขันทีมละ 20,000 บาท
 • 11.3 เงินรางวัลในแต่ละนัด ในรอบสุดท้าย
  • ทีมชนะ ได้รับ 10,000 บาท
  • ทีมเสมอ ได้รับ 5,000 บาท
  • ทีมแพ้ ได้รับ 3,000 บาท
 • 11.4 รอบสุดท้าย ทีมที่ได้ใบเหลือง หรือใบแดง จะถูกปรับจากเงินรางวัล ดังนี้
  • ใบเหลือง ใบละ 200 บาท
  • ใบแดง ใบละ 1,000 บาท
  • ใบเหลือง 2 ใบ แล้วตามด้วยใบแดง 400 บาท ( เหลือง , เหลือง / แดง )
  • ใบเหลือง 1 ใบ แล้วตามด้วยใบแดง 1,200 บาท ( เหลือง , แดง )
 • 11.5 ทุนการศึกษาทีมชนะเลิศ ได้รับ 300,000 บาท รองชนะเลิศ ได้รับ 150,000 บาท
 • 11.6 ทุนการศึกษาทีมรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับ 30,000 บาท
 • 11.7 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้รับ 20,000 บาท
 • 11.8 ทุนการศึกษานักฟุตบอลยอดเยี่ยม ได้รับ 25,000 บาท
 • 11.9 ทุนการศึกษา ผู้ทำประตูสูงสุด ได้รับ 25,000 บาท
 • 11.10 ทุนการศึกษา ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้รับ 30,000 บาท
 • 11.11 ทุนการศึกษา ทีมเชียร์ยอดเยี่ยม ได้รับ 30,000 บาท

หมายเหตุ การจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี ดำเนินการจัดการแข่งขัน โดย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ร่วมกับ กรมพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา และ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในกรณีที่ทีมเข้ารอบสุดท้ายมาทำการแข่งขันช้ากว่ากำหนดก่อนการแข่งขันให้ปฏิบัติ ดังนี้ 1. มาช้ากว่ากำหนดก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง ถูกปรับเป็นเงิน 10,000 บาท 2. ในวันที่มีการถ่ายทอดสด ทีมที่ไม่สามารถมาดำเนินการแข่งขัน จนทำให้เกิด ความเสียหาย ทีมจะต้องถูกปรับเป็นเงิน 50,000 บาท และ แข่งขันนัดที่เหลือ ตามโปรแกรมเดิมที่กำหนด และอาจงดการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งต่อไป
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี เป็นลิขสิทธิ์ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7