ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2014

ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี แชมเปียนคัพ 2014

อันดับดาวซัลโว

9 ประตู

วิริทธิ์พล ชนกกวินกุล (อัสสัมชัญธนบุรี)

8 ประตู

วิศรุต อิ่มอุระ (สุรศักดิ์มนตรี)

7 ประตู

สิทธิโชค ภาโส (ท่าข้ามพิทยาคม)

กิตติไกร จันทะรักษา (อัสสัมชัญศรีราชา)

พีรณัฐ ประทุมทอง (อัสสัมชัญธนบุรี)

6 ประตู

อัครินทร์ ปิตตาโส (ชลราษฏร์อำรุง)

ฉัตรดนัย ฉ่ำชื่น (สวนกุหลาบฯ นนทบุรี)

พรหมมินทร์ แก้วสง่า (ราชวินิตบางแก้ว)

เจษฎากร ขาวงาม (สุรศักดิ์มนตรี)

5 ประตู

สุระเดช กลั่นขำ (อัสสัมชัญธนบุรี)

ฉัตรเฉลิม ลิขิต (ราชวินิตบางแคปานขำ)