แถลงข่าวกิจกรรม วิ่งสัมผัส... เลยฯ

วันที่ 25 ต.ค. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรมวิ่ง "สัมผัส... เลย" ซีรีส์ วิ่ง 4 ภู จ.เลย ได้แก่ ภูหลวง, ภูทอก, ภูเรือ และ ภูกระดึง เป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเส้นทางธรรมชาติ แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภทคือ 10 กิโลเมตร และ 25 กิโลเมตร สนามแรกเริ่มที่ ภูหลวง วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายนนี้