พิธีมอบป้ายเกียรติยศและเกียรติบัตรเมืองกีฬาให้ 6 จังหวัดแรก

วันที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 05:00 น.

Views

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีมอบป้ายเกียรติยศ และเกียรติบัตรเมืองกีฬา หรือ "สปอร์ตซิตี้" ให้แก่ 6 จังหวัดแรก ประกอบด้วย ชลบุรี, สุพรรณบุรี, บุรีรัมย์, อุดรธานี, ศรีสะเกษ และ กระบี่ ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ